ДНК анализ за муковисцидоза

МУКОВИСЦИДОЗА

 

СЕМЕЙСТВО   No__________

 
НАЦИОНАЛНА ГЕНЕТИЧНА ЛАБОРАТОРИЯ

СБАЛАГ "МАЙЧИН ДОМ" ЕАД

Ул. “Здраве” № 2 ,  гр. София , 1431

Тел: (+ + 359) 2 9172 268, Факс: (+ + 359) 2 9172 469

 Email: kremensk@medfac.acad.bg

 

ПОРЪЧКА  ЗА ИЗВЪРШВАНЕ НА ДНК АНАЛИЗ С ЦЕЛ:

 

r Диагноза          r Информативност           r Изследване за носителство         r Предклинична диагноза          r ДНК банка

 

НАСОЧВАЩ ЛЕКАР: [________________________________________________________________________][______][______][_________][______________________ ]

/име, фамилия/                                                                                                          /дата/                             /подпис/

 

[__________________________________________________][___________________________________________________________________] [__________________ ]

/здравно заведение /клиника/                                      /пълен адрес за изпращане на резултатите/                                            /телефон/

 

НАЛИЦЕ СА ОФИЦИАЛНИТЕ ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ И МАТЕРИАЛ, ГАРАНТИРАЩИ ДИАГНОЗАТА :

r   ДА  r   НЕ ЕПИКРИЗА                                      r  6 ml КРЪВ с K2 EDTA (виолетов вакутейнер)  ДА НЕ СЕ ЗАМРАЗЯВА !

r   ДА  r   НЕ АУТОПСИОНЕН ПРОТОКОЛ                            r  ДА   r НЕ          ПРЕДОСТАВЕНА Е  ПИСМЕНА МЕДИКОГЕНЕТИЧНА КОНСУЛТАЦИЯ

r  ДА   r   НЕ ПАРАФИНОВИ БЛОКЧЕТА                              r  ДА                      ВЗЕТО Е ПИСМЕНО СЪГЛАСИЕ ЗА ДНК АНАЛИЗ

*******************************************************************************************************************************

 

 

БОЛЕН: [_______________________________________________________________________________] РОДЕН [_______________] ПОЧИНАЛ [______________ _]

                                                /трите имена/

 

[____________________________________________________________________] [_____________________________________________________________________]

МАЙКА  /трите имена/                                                                            БАЩА  /трите имена/

 

[____________________][______________________][________________________] [____________________][______________________][________________________  ]

Дата на раждане                       Етн.произход            Месторождение                Дата на раждане                               Етн.произход                 Месторождение

 

 [_______________________________________________________________________________________________________________] [_________________________ ]

пълен домашен адрес на семейството                                                                                                                       телефон

 

КРЪВ ОТ РОДСТВЕНИЦИ НА БОЛНИЯ

N

Трите имена

Роден/а на

Роднинска връзка с пробанда

4

 

 

 

5

 

 

 

6

 

 

 

7

 

 

 

8

 

 

 

 

НАЧЕРТАЙТЕ РОДОСЛОВНО ДЪРВО                                                                                          ЛАБОРАТОРНИ ДАННИ ЗА ПАЦИЕНТА:

  I  ПОТЕН ТЕСТ    [_____] mM/l CL.

 II  ПОТЕН ТЕСТ    [_____] mM/l CL.

III  ПОТЕН ТЕСТ    [_____] mM/l CL.

 

 СТЕАТОРЕЯ

r НЯМА                                  

r 20 -40 MG                            

r < 20 MG                                               

r > 40 MG                               

                                                                                                                                                                   

 

 

 

ЛИНИКА НА БОЛНИЯ

НАЧАЛО                 НОВОРОДЕНО             БЯЛ ДРОБ                             ИНФЕКЦИИ                            Ro БЯЛ ДРОБ                       ПАНКРЕАС                            ЧЕРЕН ДРОБ                        ПОЧИНАЛ

r С раждане   r  норма         r норма                 r няма                    r норма                 r норма                 r норма                 r до 1 г.

r До 1 мес.     r  мек.илеус    r кашлица                                r St.Aureus              r ателектаза            r стеаторея             r увеличен              r до 3

r До 3 мес.     r  жълтеница    r диспнея                                r Ps.Aeruginosa       r бронхит                                r кисти                   r намален               r до 7

r До 6 мес.     r  не наддава   r тахепнея              r H.Influenza           r пневмония            r диабет                  r хр. хепатит          r 14 г

r До 1 год.      r  прол. ректум                r астма                   r Candida                                r пневмотор.           r                            r цироза                  r 18 г

r Над 1 год.   r  респ. дистрес                r наз.полип             r други бакт.          r енфизем               r                            r                            r

 

Допълнителна информация:

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

{START_COUNTER}