Дискусия на тема „Изработване на стратегия за решаване на репродуктивни проблеми”

На 22 октомври 2008 г. в Пловдив се състоя кръгла маса на тема „Изработване на стратегия за решаване на репродуктивни проблеми”, организиран с помощта на Международен панаир Пловдив, Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве (БАСРЗ), Сдружение “Зачатие” и Фондация “Искам бебе”. Целите на дискусията бяха фокусирани върху търсенето на работещ модел, който да подпомогне разрешаването на проблемите на двойките с репродуктивни затруднения в Република България.

Участниците във форума се обединиха върху становището в подкрепа на създаване на устойчива административна структура, която да управлява разпределението на средствата от бюджета за "ин витро" процедури по следните принципи и правила:

1.Прозрачност в управлението на административната структура и гарантиране на участието на НПО на специалистите и пациентите в управителното тяло.
2.Равнопоставеност на програмата за всички граждани на Република България по социален, икономически, здравен, религиозен, етнически, териториален и друг признак.
3.Заплащане на до 3 "ин витро" процедури, до 5000 лв. за всяка, на всички нуждаещи се граждани, в зависимост от медицинските критерии.
4.Подробно разписване на всички дейности, медикаменти, изследвания и др., които се покриват от програмата в рамките на до 5000 лв. за една "ин витро" процедура.
5.Свободен избор на пациентите на център за репродуктивно здраве, лицензиран и регистриран в Агенцията по трансплантациите.
6.Средствата по програмата да се изразходват само на територията на република България, в лицензирани клиники според изискванията на закона.
7.Въвеждане на задължителни критерии за качество на работа в центровете за репродуктивно здраве, в съответствие с изработените такива от БАСРЗ.
8.Строг експертен контрол върху центровете за репродуктивно здраве, с участие на специалисти от БАСРЗ.
9.Участие на центровете за репродуктивно здраве в мониторинга на Европейски съюз.
10.Стриктно водене на документацията на центровете.
11.Създаване на национален регистър на хората с репродуктивни проблеми и на нуждаещите се от "ин витро" оплождане.
12.Управителното тяло на програмата да прави предложение, въз основа на актюерски разчети, чрез Министъра на здравеопазването и Министъра на финансите до Министерския съвет за необходимите средства за финансиране на програмата от Държавния бюджет за всяка следваща година.
13.Да се въведат административни механизми, чрез които НПО да осъществяват строг контрол върху прозрачността, управлението на програмата и разходването на финансовия ресурс.
14.Министерство на здравеопазването да изработи и предложи за обсъждане проект на законов нормативен акт за учредяване на Фонд репродуктивно здраве, който да оперира със средствата по програма "ин витро".
15.Участниците във форума предлагат на Министерския съвет да приеме субсидия от 35 млн лв. за финансиране на програма "ин витро" в Закона за републиканския бюджет за 2009 г.


Във Форум „Изработване на стратегия за решаване на репродуктивни проблеми” взеха участие:
Министерство на здравеопазването - доц. Красимир Гигов
Български лекарски съюз - д-р Андрей Кехайов
Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве – д-р Павлета Табакова
Българска асоциация по семейно планиране и сексуално здраве
Институт по репродуктивно здраве
Национално сдружение на общопрактикуващите лекари – д-р Александър Калайджиев
РЗОК Пловдив - д-р Борис Джурджев
Комисия по здравеопазване към НС - доц. д-р Атанас Щерев, г-жа Антония Първанова
Сдружение Зачатие - г-жа Анна Зашева
Фондация Искам бебе - г-жа Радина Велчева
Специалисти и упрвители на репродуктивни клиники: проф. д-р Никола Милчев, проф. д-р Станимир Кюркчиев, д-р Явор Владимиров, доц. д-р Иван Николов, д-р Георги Николов, доц. д-р Румен Бостанджиев, д-р Тони, д-р Георги Стаменов, проф. д-р Василий Ишев, д-р Петър Матеев, д-р Янакиева, проф. д-р Воденичаров, д-р  Вакрилов, д-р Йосиф Димитров, проф. д-р Иван Козовски, доц. д-р Емилия Маркова, д-р Динко Младенов, д-р Ангел Ставрев, д-р Здравко Минев, д-р Снежана Топалова, Невена Недева, Юлия Панайотова, д-р Маргарита Монастирска, Павел Николов, доц. Йорданка Узунова.{START_COUNTER}