Конференция за болката

Пета национална конференция за изследване и лечение на болката с международно участие

Начало:
03 юни 2010 г. в 14:00
Край:
05 юни 2010 г. в 18:00
Място:
Велико Търново
 
Основни теми:
1. Невропатична болка.
2. Ревматоидна болка.
3. Онкологична болка.
4. Следоперативна болка и седация.
5. Болка при амбулаторни операции и изгаряния.
6. Алтернативни методи за лечение на болката.
7. Етични и психологични проблеми на болката.
8. Травма и болка.
9. Физиотерапевтични методи за лечение на болката.

Сателитни симпозиуми:
1. Мониториране на в следоперативния период, включително и мониториране на болката.
2. Нови тенденции в дихателната реанимация.

Място на провеждане:
"Интерхотел Велико Търново" - В. Търново

Такси за регистрация и участие:
1. Лекари членове на Българска асоциация за изследване и лечение на болката:
- до 01 април 2010 - 70 лв.
- след 01 април 2010 - 90 лв.
2. Лекари нечленове на горната асоциация:
- до 01 април 2010 - 90 лв.
- след 01 април 2010 - 110 лв.
3. Лекари - специализанти:
- 40 лв, без значение на срока.

Лекари, които желаят да членуват в БАИЛБ - заплащат такса от 20 лв за заявление.

Други събития:
1. Коктейл "Добре дошли" - на 03 юни от 20.00 ч.
2. Официална вечеря - на 04 юни от 20.00 ч.
За повече информация посетете http://www.facebook.com/group.php?v=wall&gid=210003657670
{START_COUNTER}