Национална АНТИСПИН кампания

Националната АНТИСПИН кампания “Всеки ден е АНТИСПИН ден. Бъди в час!” се организира по инициатива на Министерство на здравеопазването, Националния комитет по профилактика на СПИН и полово-предавани болести към Министерски съвет, Програмата на ООН за ХИВ/СПИН и Коалиция АНТИСПИН.
Кампанията цели да подобри информираността на младите хора и широката общественост в страната за развитието на епидемията и така да се повиши чувствителността по отношение на проблема. Косвените цели на кампанията са да бъдат стимулирани младите хора да се предпазват от инфектиране, като използват презервативи, и да проверяват своя ХИВ-статус.

За изпълнение на заложените комуникационни цели ще бъдат реализирани събития на национално и регионално ниво, в които ще се включат Регионалните инспекции по опазване и контрол на общественото здраве (РИОКОЗ), неправителствени организации, ангажирани с превенцията на ХИВ сред уязвимите групи, местните координационни офиси по СПИН, кабинетите за анонимно и безплатно консултиране и изследване за ХИВ/СПИН (КАБКИС), Българския червен кръст, училища и други партньори.

За нуждите на кампанията ще бъдат създадени телевизионен клип и информационни печатни материали (картичка и плакат).

В рамките на Националната АНТИСПИН кампания ще бъдат проведени следните събития:

* Национална партньорска среща по случай 1 декември, Световния ден за борба със СПИН. Инициативата ще се реализира на 01 декември 2008 г. (понеделник) в Радисън САС Гранд Хотел. На срещата ще бъдат представени резултатите, постиженията и предизвикателствата на завършващата Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, финансирана от Глобалния фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария, както и основните цели, стартегии и  обхват на новите Национална стратегия и програма за ХИВ/СПИН, 2008-2015 г. и продължението на Програмата (2009-2014), финасирана от Глобалния фонд. На срещата ще бъдат връчени годишни награди на неправителствени организации и експерти за приноса им в работата по превенцията на ХИВ/СПИН.

* Кампанийни събития в четири столични клуба – “Party Center 4 кm”, “Sin City”, “Life House”, “Jim Beam” на 29 ноември 2008 г. – ще бъдат раздавани информационни материали и презервативи на посетителите на клубовете. Постигната е договореност с част от клубовете за дългосрочно сътрудничество, което да продължи и по време на следващите етапи от кампанията (14 февруари – Ден на влюбените, и третата неделя на месец май – Международен ден за съпричастност със засегнатите от ХИВ/СПИН).
 
* Договорено е сътрудничество с Продуцентска компания “Арт БГ”, организатори на двата концерта на световноизвестната група БОНИ М (1 декември 2008 г., зала 1 на НДК, 19 и 21 ч.). Концертът ще се проведе по повод 1 декември – Световния ден за борба със СПИН, а Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към Министерство на здравеопазването е съорганизатор на концертите, по време на които ще се осъществят кампанийни акции с раздаване на информационни материали и презервативи.

* Асоциацията на студентите медици в България, член на Коалиция АНТИСПИН, в партньорство с Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” планира да направи информационни щандове в столични висши учебни заведения (МУ, УНСС, СУ “Св. Климент Охридски”, УАСГ и ТУ) на 1 декември.

Събития във връзка с 1-ви декември на регионално ниво:

* Корпус на мира – България организира Национален конкурс за плакат на АНТИСПИН тема, под мотото: “А ако си ти?”. Участниците са ученици от 1-ви до 12-ти клас в градове и села из цяла България, където живеят и работят доброволци от Корпуса на мира. Специална комисия ще избере, обяви и награди плаката-победител на 1-ви декември, 2008 година. В местните общности на учениците ще бъдат организирани над 20 различни събития – дискусии с лекари и психолози, изложби, прожекции на филми, разпространение на брошури и т.н., а до края на март 2009 година ще се осъществят и 20 малки проектa по превенция на ХИВ/СПИН.

* РИОКОЗ в цялата страна ще реализират съвместни партньорски инициативи, за които са отпуснати финансови средства от Министерство на здравеопазването по линия на Националната програма за профилактика и контрол на СПИН и ППБ. Част от планираните дейности са: организиране на градски шествия, пресконференции, радио и телевизионни предавания по регионалните медии, конкурси за есе, песен, мултимедиен продукт, дискусии и обучителни модули с млади хора от училища и домове за деца, лишени от родителски грижи, видеопрожекции на тематични филми, театрални представления, викторини, състезания с интерактивна игра “Победи СПИН със знания”, популяризиране на изследването за ХИВ чрез организиране на дни на отворените врати в КАБКИС и мобилните кабинети, разпространение на картички и плакати, караоке лайф-партита, младежки дискотеки, инициатива “Кафе с презерватив” (сервиране на кафето в градските заведения с подарък презерватив) и др. В планирането и изпълнението на дейностите РИОКОЗ си партнират с местните координационни офиси по СПИН, неправителствените организации, работещи по Програма “Превенция и контрол на ХИВ/СПИН”, Български червен кръст и други организации.

* На разположение за подробна информация относно регионалните АНТИСПИН кампании са общинските програмни мениджъри от координационните офиси по СПИН в градовете Благоевград, Бургас, Варна, Видин, Пазарджик, Плевен, Пловдив, Русе и Стара Загора, както и представители на РИОКОЗ в конкретното населено място.
 
{START_COUNTER}