Обучение на общопрактикуващи лекари по проблемите на стерилитета

На 23 октомври 2008 г. в Пловдив в рамките на Форум "Профилактика на репродуктивното здраве" се проведе обучение на специалисти по проблемите на стерилитета с лектори д-р Мариела Даскалова, главен асистент в Катедра Анатомия, хистология и ембриология, Медицински Университет - Пловдив; доц. д-р Иван Дечев, главен административен асистент в Катедра Урология, Медицински Университет - Пловдив; д-р Спас Мулетаров, главен асистент в Катедра Анатомия, хистология и ембриология, Медицински Университет - Пловдив и гост-лектор д-р Татяна  Арабаджи, акушер-гинеколог в Медицински център "Репродуктивно здраве" - София. Към обучението проявиха интерес общопактикуващи лекари, акушер-гинеколози и биолози. На всеки участник беше  издаден сертификат от БЛС според единната кредитна система за оценка на формите на продължителна квалификация лекарите. Обучението завърши с коктейл, осъществен с любезното съдействие на фирма Алмасоник, изключителен дистрибутор на Medison Co. Ltd за България - http://www.almasonic.com/ и дискусия, на която се оформиха няколко идеи за повишаване на квалификацията на специалистите.{START_COUNTER}