Покана за обучение към общопрактикуващите лекари

Уважаеми специалисти!

 

Форум „Профилактика на репродуктивното здраве” ще се проведе от 22 до 25 октомври 2008 година. Той ще се осъществи за първи път в рамките на международната изложба „Медикус, Денто, Галения”.
Организира се от Международен панаир Пловдив с подкрепата на:
- Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве;
- Сдружение „Зачатие”;
- Фондация „Искам бебе”.

 

В рамките на събитието се предвижда обучение на общопрактикуващи лекари по  проблеми на стерилитета. Курсът ще се проведе на 23 октомври от 10,00 ч в Международен панаир Пловдив, бул. "Цар Борис III  Обединител" 37 при следната програма:

 

1. «Мъжки фактор на инфертилитета – основи на спермалния анализ» – лектор д-р Мариела Даскалова, главен асистент в Катедра Анатомия, хистология и ембриология, Медицински Университет – Пловдив, 1 академичен час

2. «Урологични аспекти в репродуктивната медицина» – лектор доц. д-р Иван Дечев, главен административен асистент в Катедра Урология, Медицински Университет – Пловдив, 1 академичен час

3. «Важни проблеми в българската репродуктивна медицина» - проф. д-р Станимир Кюркчиев, Институт по биология и имунология на размножаването „Акад. Kирил Братанов" към БАН, д-р Мариян Александров, АГ Клиника „Д-р Щерев” и гост-лектори от водещи клиники по репродуктивно здраве, 2 академични часа

4. Коктейл и дискусия

 

Каним ви да вземете участие в тази форма на обучение. Курсът се провежда в съответствие с договор с БЛС за следдипломно обучение. На всеки участник ще бъде издаден сертификат според единната кредитна система за оценка на формите на продължителна квалификация лекарите. 

 

За подробности можете да посетите следните адреси: http://www.fair.bg и http://www.zachatie.org

 

За контакти и потвърждаване на участие: д-р Мариела Даскалова, тел.:+359 898 99 55 32, e-mail: mariela.daskalova@gmail.com и г-жа Десислава Иванова, тел.:+359 32 90 35 47, факс: +359 32 90 24 32, e-mail:d.ivanova@fair.bg

 

 

{START_COUNTER}