Причини за инфертилитета - анкета

По повод на несправедлив текст, съдържащ се в антиаборт кампанията „От теб зависи”, че абортите са основната причина за стерилитет, Сдружение Зачатие проведе кратка анкета сред потребителите на форума.  В анкетата се включиха общо 105 участнички във форума, всяка от които е част от семейство с репродуктивен проблем.

Анкетата съдържаше три въпроса:

1. Правили ли сте аборт? Ако сте мъж, партньорката ви правила ли е аборт? Моля ако отговорът е да, посочете причината.
2. Каква е причината за инфертилитета във вашата двойка? Ако е възможно, класифицирайте ги по следния начин:
Фактори за безплодие при жената:
1. Тубарни – патологични промени в маточните тръби
2. Ендокринни – свързани с жлезите с вътрешна секреция
3. Имунологични – изработването на антиспермални атитела, анти зона пелуцида, антифосфолипидни антитела
4. Малформативни – вродени анатомични нарушения в половите органи на жената
5. Физиологични - проблеми с овулацията, ендометриоза
6. Неизяснен стерилитет
Фактори за безплодие при мъжа:
1. Патология в сперматогенезата обусловена от герминативните функции на гонадите (вродени, генетични причини)
2. Прекараните възпалителни заболявания
3. Ендокринни заболявания
4. Хронични интоксикации от битов характер (алкохолизъм, наркомания)
5. Травми и прекарани операции
6. Механични и дегенеративни пречки (хипоспадия, варикоцеле, скротална херния, хидроцеле, хроничен неспецифичен простатит и др.)
7. Имунологични фактори
8. Неизяснен стерилитет
Можете да посочите повече от 1 причина.
3. Глупостта може ли да попречи на хората с репродуктивни проблеми да извоюват своите репродуктивни права?


Общо 105 потребители се включиха в анкетата.
 
Аборт по желание са правили 14,3% или 15 жени с репродуктивни проблеми. Останалите 85,7% (90 жени) не са правили аборти по желание. От тези 90 жени 17 са преживели спонтанни или мисед аборти или се е наложило да направят аборт по медицински показания.

http://www.zachatie.org/images/anketa_abort1.gif

При 41,9% (44 двойки) от отговорилите причината за инфертилитета е в жената, при 23,8% (25) – при мъжа, при 21,9% (23) – при двамата партньори, а при 12,4% (13) няма установена причина за незабременяване. Сред посочилите женски фактор едва 5 жени са правили аборт по желание, сред двойките с мъжки фактор са 6, от двойките с проблем и при двамата – 3, а сред двойките с неизяснен стерилитет – само една жена има аборт по желание.

http://www.zachatie.org/images/anketa_abort2.gif

При 9 от всички двойки с женски фактор е имало спонтанен, мисед аборт или по медицински показания, сред двойките с мъжки фактор са 2, при двойките с причина и в двамата партньори – 3, а сред двойките без изяснена причина – също 3 жени.

Нито една жена от участващите в анкетата, която има аборт – по желание, спонтанен, мисед или по медицински показания, не е споделила като причина за инфертилитет недостатъчно развитие на маточната лигавица, имплантационни проблеми или синдром на Ашерман. Това означава, че абортите не са причинили невъзможност за забременяване на нито една от жените.

Тубарните проблеми са посочени като причина за инфертилитет при 34 жени. Ендокринни са причините за стерилитет при 28 жени. Физиологични причини за инфертилитета си имат 20 жени. Имунологични причини за стерилитет се срещат при 18 жени. Малформативни проблеми, причиняващи безплодие, са посочени от 5 жени, а при 13 жени няма установена причина. Потребителите имаха възможност да посочат по повече от един отговор.

Механични и дегенеративни пречки са причина 13 мъже да имат проблеми с фертилността. Прекараните възпалителни заболявания са причинили инфертилитет при 6 мъже. Патология в сперматогенезата обусловена от герминативните функции на гонадите е причина за инфертилитета на 5 мъже. Ендокринни заболявания са причина за инфертилитета на 4 мъже. Травми и прекарани операции са отбелязани от 3 мъже.  Хроничните интоксикации от битов характер, както и имунологични причини, не са посочени от нито един участник в анкетата. Неизяснени (или неуточнени в отговорите) са причините за инфертилитета при 33 мъже. Потребителите имаха възможност да посочат по повече от един отговор.

Със съжаление констатираме, че на въпроса „Глупостта може ли да попречи на хората с репродуктивни проблеми да извоюват своите репродуктивни права” много голяма част от потребителите са отговорили утвърдително – 81%. В своите отговори потребителите са изразили несъгласие с грубо уронващите достойнството на стерилните двойки и неверни данни, използвани в антиаборт кампанията.{START_COUNTER}