Спермограма

Референтни стойности за спермален анализ

І. Стандартни процедури:
Време на въздаржание (норма 3 - 5 дни)
Обем на еякулата (норма 2.0 - 6.0 мл)
Втечняване (норма 5 до 60 мин.)
рН (норма 7.2 - 8.0)
Вискозитет (норма 0 до 2 см)
Аглутинация (норма не)
Левкоцити (норма под 1х10^6 в мл)
Брой сперматозоиди в мл. (норма над 20х10^6 в мл)
Общ брой сперматозоиди в еякулата (норма над 40х10^6)
Виталност(норма над 50% живи)

Подвижност:
Нормокинетични сперматозоиди- група "а" и "b" по СЗО (норма над 50%)
Хипокинетични сперматозоиди - група "с" по СЗО
Акинетични сперматозоиди - група "d" по СЗО

Имунологични тестове:
1. MAR (норма отрицателен)
2. Immunobead (норма отрицателен)

Морфологогия на сперматозоидите (норма над 14% по Kruger или над 30% по СЗО)

ІІ. Допълнителни тестове:

Индекси за множествени спермални дефекти:
1. TZI (MAI) (норма под 1,6)
2. SDI (норма под 1,6)

Хипоосмотичен тест (HOS) (норма над 60%)

Биохимичен анализ:
1. Цинк (минимум 2,4 микромола в еякулата)
2. Лимонена киселина (минимум 52 микромола в еякулата)
3. Кисела фосфатаза (минимум 200 U в еякулата)
4. Фруктоза (минимум 13 микромола в еякулата)
5. L - карнитин (минимум 0.8-2.9 микромола в еякулата)
6. Алфа - глюкозидаза (минимум 20 mU в еякулата)
{START_COUNTER}