Вашето мнение е важно

Пускам тази тема във връзка с предстоящото създаване на Национална програма за превенция и лечение на стерилитета. Тя се обсъжда в момента в Министерство на здравеопазването като в работната група са включени и представители на пациентските организации.
Нашата задача е да опишем всеки от нас с какви конкретни затруднения се сблъсква, какво смята, че трябва да се промени в здравния сектор, така че двойките със стерилитет да получат адекватна помощ. Идеята е да се видят реалните проблеми на пациентите и да се работи конкретно върху тях, а не да се пише измислена програма.

Например:
- в града ми няма добър гинеколог и се налага да пътувам
- джипи-то ми не ми дава направления
- не ми поставиха правилна диагноза и ми загубиха времето
- дадоха ми недостоверна спермограма
и т.н.

Увериха ме, че всяко недоволство е от значение за тях. Бъдете конкретни и кратки, представете в няколко изречения проблемите си, които са свързани със сблъсъка ви с българското здравеопазване. Ако имате конкретни идеи и предложения за преодоляването им също ги напишете.

Отговорите ще изпратя лично на д-р Георги Узунов, който работи в дирекция "Национална здравна политика" към МЗ.

Вашето мнение е важно - изразете го на адрес http://www.zachatie.org/forum/index.php?topic=32898.0

{START_COUNTER}