Форум „Профилактика на репродуктивното здраве”

Форум „Профилактика на репродуктивното здраве” ще се проведе от 22 до 24 октомври 2008 година. Той ще се осъществи за първи път в рамките на международната изложба „Медикус, Денто, Галения”.
Организира се от Международен панаир Пловдив с подкрепата на:
- Българска асоциация по стерилитет и репродуктивно здраве;
- Сдружение „Зачатие”;
- Фондация „Искам бебе”.

По време на форума ще имат възможност да се представят:

- клиники и центрове за репродуктивно здраве;
- медико-диагностични лаборатории;
- фармацевтични компании и медикаменти;
- производители и вносители на апаратура.

Проявата е посветена на профилактиката и лечението на стерилитета при двата пола. Тя ще включва дискусии, презентации и консултации, за да обхване възможно най-широк периметър от проблеми и решения, свързани със съхраняването и възстановяването на  репродуктивното здраве.
Форумът ще се реализира в 3 модула:

Дискусии на тема „Изработване на стратегия за решаване на  репродуктивни проблеми”. В кръглата маса ще се включат представители на институции, браншови сдружения и пациенти.
Обучение на общопрактикуващи лекари по проблемите на стерилитета. В тази секция са предвидени и презентации на медикаменти срещу мъжки стерилитет.
Консултации за пациенти, насочени към лечение на безплодието и прилагане на нови репродуктивни методи.  В този модул ще бъдат представени постижения на водещи медицински заведения и фармацевтични компании.

Новият сегмент   „Акушерство и гинекология” ще обогати международната изложба „Медикус, Денто, Галения”, в която обичайно участват компании от над 35 държави. Нейното 14-то издание ще се проведе от 22 до 25 октомври 2008 г. в Международен панаир Пловдив.
 
Повече информация и заявки за участие на
тел.:  032/90 35 47
факс: 032/90 24 32
e-mail: \n d.ivanova@fair.bg{START_COUNTER}